Kvarnby folkhögskola

Studeranderätt

INFO 

Klart att vi försöker leva som vi lär och tar ordet demokrati på allvar. Vi utgår ifrån grundtanken att du som läser hos oss ska kunna påverka dina studier och din arbetsmiljö. Om du och/eller dina kamrater tycker att något ska förändras så vi förstås diskutera saken. Du ska dessutom kunna lita på att vi respekterar dina rättigheter.

Strukturen för studerandeinflytande skiljer sig mellan våra olika verksamheter och skolenheter, lite beroende av förutsättningarna på plats och längden av de olika kursverksamheterna. Men i vilket fall som så är det mest direkta sättet att påverka att ta upp frågor i din klass. Prata med dina lärare och/eller ta upp saken med dina kurskamrater.

Om du känner att du behöver prata med en utanförstående finns vår kurator som kan hjälpa dig. Eller så hör du av dig till rektorn. Rektorn är också den som du ska vända dig till om du är missnöjd med något beslut som påverkar dig och som har fattats av exempelvis en studierektor eller lärare.

Är du missnöjd med något som rektorn gör kan du vända dig till skolstyrelsens arbetsutskott. Tanken är helt enkelt att du inte ska känna dig utlämnad till någon enstaka person eller beslutsfattare på skolan. Du ska lita på att alla på skolan behandlas lika och i enlighet med våra egna regler och de lagar och andra regler som styr vår verksamhet.

Dina rättigheter som studerande styrs dessutom av folkhögskolornas gemensamma studeranderättsliga standard. Det innebär att du kan kontakta FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist. Mer information om dina rättigheter som folkhögskolestuderande hittar du här.

Våra kurser

Allmän linje

Behöver du läsa in gymnasiet? Glöm då Komvux och läs vår allmänna linje för att fixa högskolebehörighet. Hos oss kan du också läsa om du har hoppat av grundskolan utan fullständiga betyg eller om du behöver läsa intensiv svenska efter SFI. Läs mer.

Introducerande Allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Läs mer.

Spanska

Läs spanska på Kuba! Efter en förberedande distanskurs åker du till Cienfuegos universitet på Kuba för att läsa spanska. Läs mer.

Serieskolan

Serieskolan är en unik utbildning i serieskapande på såväl grundläggande som fördjupande nivå. Läs mer.

Svenska

Study Swedish at Kvarnby! Du kan läsa SFI hos oss! Läs mer.

Vänsterns akademi

Kvarnby folkhögskola är den breda vänsterns skola. Här hittar du vårt utbud av politiska kurser. Läs mer.

Dagens datum

Kontakt

Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
Tel 040-59 94 90
Fax 040-59 94 91
info@kvarnby.fhsk.se

Filialer
Röda huset Industrigatan 4
212 14 Malmö

Serieskolan/Mazetti
Friisgatan 15b
214 21 Malmö